Tien tips voor lokale voedselnetwerken

Aan de slag met stadslandbouw, voedselcollectief, daktuin of burgerinitiatief? Tien tips van ervaringsdeskundigen, verzameld tijdens de conferentie Voedsel Anders.

Zorg voor een ‘loket’
Zorg voor een loket, een centrale club, een trekker. Voorbeeld: Platform Eetbaar Amsterdam

Maak een visie
Starten? Ga niet meteen doen, maar zorg dat je een visie hebt. En als je eenmaal bezig bent: zet door!

Regel een vaste stek
Starten? Zorg voor een plek waar je voor een lange termijn terecht kunt, en zorg dat er minimaal één echte teler in je groep zit.

Check of de grond geschikt  is
Starten? Check of de grond geschikt is (liever klei dan zand) en niet vervuild.  Plant evt. in bakken.

Regel ambassadeurs 
Zorg dat je op bestuursniveau binnen gemeenten op meerdere plekken pleitbezorgers hebt. Bedenk dat je met meer dan voeding bezig bent: je bent ook bezig met (beleid op het gebied van) gezondheid en sociale cohesie. Gebruik dat!

Betrek meer partijen 
Last van trage besluitvorming bij de gemeente? Zet in op meer partijen, zoals een woningcorporatie, maar bedenk wel dat je voor zaken als grondgebruik, vergunningen en bestemmingsplannen toch weer bij de gemeente terechtkomt.

Maak distributie efficiënt
Teel je voor de verkoop? Zorg dat de distributie efficiënt is. Ga niet met kratjes sjouwen, maar zorg voor grote klanten en volle bussen.

Vermijd overschot
Ben je (digitale) bemiddelaar tussen teler en klant? Stem de vraag af op de leverantie: VersVoko Groningen bijv. koopt op maat in. Die biedt per week aan wat er aan producten leverbaar is en laat klanten voor een bepaalde dag in de week bestellen. Afhalen op afhaalpunt.

Denk na over je prijs
Verkopen? Denk na over je prijsmarge. Als je die klein kunt houden (subsidie, vrijwilligers) krijgen de boeren een betere prijs en wordt de stap naar biologisch produceren voor hen gemakkelijker. Dankzij  de meerprijs kunnen ze dan de kosten voor certificering betalen. Voorbeeld: Voedselcollectief Amersfoort werkt met 200 vrijwilligers en zet een marge van 10% op de prijs om kosten zoals transport te dekken. Hun producten zijn daarmee goedkoper dan die van de biologische winkels.

Huur een boer
Voor eigen gebruik? Denk aan de optie om niet producten te kopen maar een dienst: zoek met een groep mensen een boer(in) met een stuk grond, betaal gezamenlijk diens jaarloon en pluk zoveel als je zelf wilt. Oftewel: huur een boer(in). Voorbeelden: De Witte Beek  of  de variant van de ‘meente’: Het Hof van Twello

Meer weten?
Voor vier video-interviews met experts op dit gebied: kijk onder de tab Verantwoord tussen 26 februari en 3 maart.

Author: Jitske

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *